Strona główna

Publikacje naukowe

Publikacje szachowe
i pozostałe

Kontakt

 

Maciąga M., Szkop M., Paszkowski A. (2015). Chromosomal Localization and Contribution of Three Homoeologous Genes to Biosynthesis of Cytosolic Aspartate Aminotransferase in Common Wheat. Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. B Biol. Sci. DOI 10.1007/s40011-015-0536-7 (.pdf - 548 kb)

Maciąga M, Szkop M, Paszkowski A (2013). Biochemical characterization of aspartate aminotransferase allozymes from common wheat. Cent. Eur. J. Biol. 8 (12): 1183-1193 (.pdf - 652 kb)

Projekt grantu promotorskiego na lata 2007-2009 r. (.pdf - 220 kb) Recenzja 1 (.pdf - 268 kb) Recenzja 2 (.pdf - 380 kb) Decyzja (.pdf - 128 kb) Raport roczny (.pdf - 136 kb) Raport końcowy (.pdf - 224 kb)

Praca doktorska (2009). Biosynteza izoenzymów aminotransferazy asparaginianowej u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) (.pdf - 1.27 Mb) Recenzja 1 (.pdf - 332 kb) Recenzja 2 (.pdf - 588 kb)

2006. Prezentacja ustna wygłoszona podczas XLI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Białymstoku pt. "Charakterystyka izoenzymów aminotransferazy asparaginianowej z siewek pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)" (.pdf - 631 kb); tekst przemówienia (.pdf - 78 kb)

Wiśniewski P, Szklarczyk J, Maciąga M, Paszkowski A (2006). L-alanine:2-oxoglutarate aminotransferase isoenzymes from Arabidopsis thaliana leaves. Acta Physiol. Plant. 28 (6): 577-588 (.pdf - 700 kb)

2004. Terminologia izoenzymów (.pdf - 152 kb)

Maciąga M, Paszkowski A (2004). Genetic control of aspartate aminotransferase isoenzymes in Aegilops and Triticum species. J. Appl. Genet. 45 (4): 411-417 (.pdf - 117 kb); Kontrola genetyczna izoenzymów aminotransferazy asparaginianowej u traw z rodzajów Aegilops i Triticum. (.pdf - 203 kb)

Praca magisterska (2002). Analiza zymogramów aminotransferazy asparaginianowej u traw z rodzajów Triticum i Aegilops (.pdf - 381 kb) Recenzja 1 (.pdf - 264 kb) Recenzja 2 (.pdf - 296 kb)